Regulamin

Regulamin – jak dodać grę.

*W serwis Grajmy.net jest możliwość dodania własnej gry.

*Niedozwolone jest jednak dodawanie gier i treści o charakterze erotycznym, hazardowym, obraźliwym lub łamiącym prawo polskie.

*Aby dodać grę wymagane jest:

  1. umieszczenie baneru reklamowego serwisu grajmy.net na stronie głównej zgłaszanej gry.
  2. przesłanie unikalnego opisu(min.600zzs), grafiki(600/300px), oraz filmu video z gry.
  3. link do baneru zostanie przesłany na adres email, który został podany w formularzu zgłoszeniowym.

*Grę do serwisu dodaje administrator po otrzymaniu wszystkich  wymaganych materiałów  jakie dostarczy mu autor gry  po wypełnieniu wniosku i dostarczeniu droga elektroniczną.

*Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w serwisie Grajmy.net w tym edycji, modyfikacji oraz usunięcia gier przesłanych do dodania bez podania przyczyny.

*Wysyłając wniosek z prośbą o dodanie gry  akceptujesz warunki regulaminu.

*Jeśli nie zgadzasz się, z którymś z punktów regulaminu nie wysyłaj wniosku z prośbą o dodanie gry.

*Administrator serwisu Grajmy.net zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w każdym momencie bez podania przyczyny.

*W razie jakichkolwiek pytań skontaktuj się z nami za pomocą formularza kontaktowego.